مقاله ویزای دانشجویی f1  :

 

وقتی یک دانشجو در دانشگاهی پذیرش گرفت و I-20 (گواهی حائز شرایط بودن) گرفت، آنگاه می تواند به USCIS (اداره تابعیت و مهاجرت آمریکا) مراجعه و ویزای F-1 بگیرد. برای درخواست این نوع ویزا، دانشجو باید با مراجعه به USCIS مدارک زیر را ارایه دهد:

ü      مدارک دانشگاهی که خارج از ایالات متحده اخذ شده باشد.

ü      گواهی تسلط کامل به زبان انگلیسی که اغلب با اخذ نمره قابل قبولی در امتحان تافل به فرد داده می شود.

ü      سند مالی که امکان دستیابی به منابع مالی را اثبات کند (مانند صورتحساب بانکی) و منبع حمایت مالی دانشجو را نشان دهد.

ü      نامه حمایت از یک حامی در صورتی که دانشجو بودجه مالی خود را ارایه نکرده باشد.

اگر مصاحبه موفقیت‌آمیز باشد، دانشجوی F-1 پذیرش می‌گیرد و می‌تواند در آمریکا بماند، اما فقط تا تاریخ پایان تحصیل که در فرم شماره I-20 قید شده است. دانشجو باید در دانشگاه ثبت نام کرده و سایر شرایط مندرج در F-1 را رعایت کرده باشد، در غیر اینصورت از وی خواسته می شود فوراً به کشور خود بازگردد.

 

مزایا:

ویزای F-1 برای دانشجویی که تنها هدف وی اخذ مدرک دانشگاهی از یکی از دانشگاههای آمریکا است مناسب است.

 

معایب:

ویزای F-1 هیچ راهی برای دستیابی به گرین کارت ارایه نمی کند. ویزای F-1 دانشجو را از کمک هزینه تحصیلی و اشتغال محروم می سازد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره های  2006379- 818-1+   999516-4242-1+  تماس حاصل فرمائید. (ضمناً تماس با اپلیکشن های موبایل امکان پذیر است)