پیکاپ ویزا:


اول :پیکاپ ویزا توریستی، دیدار اقوام، کاری، شرکت در کنگره، درمان پزشکی
دوم :پیکاپ ویزادانشجویی و فرصت مطالعاتی
سومپیکاپ ویزانامزدی و سرمایه گذاری
چهارم: متقاضیان دریافت گرین کارت و شهروند های امریکااز آنجائیکه اکثر سفارتخانه های ایالات متحده امریکا، تنها زمانی به نمایش وقت های موجود می پردازند که متقاضی مبلغ موردنیاز برای دریافت ویزا را پرداخت کرده باشد؛ به منظور رفاه حال متقاضیان، برای اولین بار به طور رایگان تقویم وقت سفارت امریکا رادر اینجا در اختیار عموم گذاشته است. این تقویم هر یک دقیقه یک بارآپدیت می شود و کاملا قابل اعتماد است.


جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تماس 9210498-818-1+ تماس حاصل فرمائید. (ضمناً تماس با اپلیکشن های موبایل امکان پذیر است)

پیکاپ ویزای آمریکا در دبی

طبق قانون سفارت برای پیکاپ پاسپورت هایی که در سال 2013 مصاحبه شده و ویزای آنها مورد تایید جهت صدور واقع شده اند، EMPOST  دبی برای تحویل پاسپورت به سفارت مشخص شده است. معمولا نیازی به الصاق مدارک در این مرحله نیست هرچند توصیه می شود نسخه ی برگه زرد و فرم DS 160مسافران تحویل داده شود.  در صورتی که تاریخ مصاحبه به پیش از سال 2013 باشد، ارسال برگه زرد به همراه پاسپورت الزامی است. این پاسپورت ها باید به جای تحویل به EMPOST  به منشی سفارت تحویل داده شوند. مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین 1 تا 2 هفته کاری متغیر است .

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ ویزای آمریکا

  • ویزا های توریستی: اصل پاسپورت+ برگه زرد+ CONFIRMATION DS 160
  • ویزاهای دانشجویی : اصل پاسپورت+ برگه زرد+ کپی I20+ CONFIRMATION PAGE DS 160
  • ویزاهای کاری: اصل پاسپورت+ کپی دعوتنامه شغلی
  • ویزاهای سال 2012 به قبل: اصل پاسپورت+ اصل برگه زرد یا صورتی FILE NOMBER

مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین 1 تا 2 هفته کاری متغیر است .


 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با شماره تماس2006379-818-1+ ، 516-999-4242-1+ تماس حاصل فرمائید. (ضمناً تماس با اپلیکشن های موبایل امکان پذیر است)