گران‌ترین مناطق لس‌آنجلس 

بورلی هیلزوونیز بیچو تپه‌هایبل‌ایرکه همگی این مناطق در غرب لس‌آنجلس واقع شده‌اند، جزو گران‌ترین و اشرافی‌نشین‌ترین مناطق شهر لس‌آنجلس شناخته می‌شوند.