تور آمریکا تابستان 94

t94-1تور امریکا تابستان 94

شرکت کایت مجری تور امریکا تابستان 94 می باشد .

در باره آمریکا 
مساحت آمریکا دو برابر اتحادیه اروپا میباشد،و جمعیت آن بیش از 300 میلیون نفر است.در سال گذشته به تنهایی 10 میلیون نفر مهاجر جدید برای کار و زندگی به آمریکا مهاجرت کردند.
مهاجرتهای اخیر ازآسیاوآمریکای لاتینبهتنوع فرهنگی در آمریکااضافه شده است.
دولت ایالتی و محلی بخش آموزش را اداره کرده وبچه ها از سن 6 سالگی تا 16-18 سالگی به مدرسه میروند.
کشورآمریکاروابط نزدیکی باانگلستان،استرالیا،نیوزیلند دارد و همچنین روابط تجاری نزدیکی با کانادا و مکزیک دارد.
به ازای هر 1000 نفر ساکن درآمریکا759 عدد خودرو وجود دارد که این میزان دو برابر اروپا است.
بر اساس سرشماری آمریکا در سال 2007 متوسط درآمد هر خانواده آمریکایی 50،233$ میباشد.
سن امید به زندگی در آمریکا 77.8 سال است که یک سال کمتر از اروپای غربی می باشد.
آمریکاییها 5 ساعت در روز تلویزیون تماشا میکنند که این میزان از همه جای دنیا بیشتر است.

تورامریکا :  تابستان  94

2 شب لاس وگاس -3 شب لس آنجلس -1 شب مونتمری 3 شب سانفرانسیسکو  قیمت تور :  دلار1900  $

لطفا جهت ثبت نام در این تور تماس بگیرید .    تلفن تماس  999516-4242-1+  ، 2006379-818-1+

t94-2